مرتب سازی محصولات بر اساس قیمت (از قیمت پایین به بالا | از قیمت بالا به پایین)

شیفر - SAGARIS

کد محصول: SAGARIS
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی
 

قیمت: 180,000 تومان

شیفر - SAGARIS

کد محصول: SAGARIS
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی
 

قیمت: 120,000 تومان

شیفر - SAGARIS

کد محصول: SAGARIS
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی
 

قیمت: 240,000 تومان

شیفر - SAGARIS

کد محصول: SAGARIS
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی
 

قیمت: 140,000 تومان

شیفر - FRRARI 300

کد محصول: FRRARI 300
-خودکار و خودنویس تحت لیسانس فراری و توسط شیفر تولید گردیده است.
-رنگ بدنه Rosso Carsa (رنگ انحصاری فراری) می باشد.
-گیره قلم ها مزین به نشان فراری (اسب رقصان) و نطقه سفید سفید شیفر می باشد.
- هر قلم داخل جعبه خصوص همرنگ قلم بسته بندی گردیده است.

قیمت: 140,000 تومان

شیفر - 300

کد محصول: 300
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 140,000 تومان

شیفر - 300

کد محصول: 300
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 140,000 تومان

شیفر - 300

کد محصول: 300
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 110,000 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 240,000 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر
 

قیمت: 240,000 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر
 

قیمت: 170,000 تومان

شیفر - Sheaffer Centennial Gold

کد محصول: Sheaffer Centennial Gold

قلم كلكسيونى صد سالگى طلا
-تعداد اين قلم در گستره جهانى تنها 45 عدد خودنويس
مى باشدكه بيانگر سن والتر شيفر در زمان تاسيس كارخانه
شيفر است.
- تك تك قلم ها شماره مخصوص به خود را داشته كه در
مقطع انتهايى قلم حك شده است.
- بدنه قلم از طلاى ناب 18 عيار ساخته شده است كه
منقوش به تصاوير والتر شيفر و جانشين ايشان كريگ شيفر
به همراه اولين كارخانه شيفر در فورت ماديسون مى باشد.
مى Inlaid Nib - نوك خودنويس، نوك انحصارى شيفر
باشد كه از طلاى 18 عيار ساخته شده است.
- به جاى نقطه سفيد هميشگى شيفر از الماس بر روى گيره
استفاده شده است.
- هر يك از قلم ها منقوش به نشان تاييديه خلوص طلا از
لندن مى باشد. Assay Oce
- اين قلم در جعبه نفيس چوبى قفل دار بسته بندى شده
است. داخل جعبه علاوه بر قلم، شناسنامه قلم، كتابچه ياد
بود صد سالگى ، كيف چرمى محافظ قلم و نيز شيشه و
كپسول جوهر موجود مى باشد.
- اين قلم داراى سه سال گارانتى محدود شيفر است.

شیفر - 100

کد محصول: 100
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 110,000 تومان

شیفر - INTENSITY

کد محصول: INTENSITY
جفتی تبلیغاتی شیفر به همراه جعبه
 

قیمت: 140,000 تومان

شیفر - Stylus

کد محصول: Stylus
خودکار درب دار دارای تاچ در انتهای قلم جهت استفاده روی گوشی ها و تبلت ها

قیمت: 130,000 تومان