پاور بانک تبلغیغاتی

مرتب سازی محصولات بر اساس قیمت (از قیمت پایین به بالا | از قیمت بالا به پایین)

پاور بانک تبلیغاتی - M1

پاور بانک تبلیغاتی
6000 میلی آمپر 

قیمت: 54,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - P5T

پاور بانک تبلیغاتی
5000 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2 آمپر

قیمت: 62,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - Y1

پاور بانک تبلیغاتی
7800 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر

قیمت: 99,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - V3

پاور بانک تبلیغاتی
8000 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر

قیمت: 99,000 تومان