پاور بانک تبلیغاتی

مرتب سازی محصولات بر اساس قیمت (از قیمت پایین به بالا | از قیمت بالا به پایین)

ترازو TM212

ترازو 

قیمت: 24,800 تومان

ست ابزار 604216

ست ابزار که شامل انبردست همه کاره - چراغ قوه و خودکار میباشد

قیمت: 98,000 تومان

ست ابزار TS022

ست ابزار 

قیمت: 85,900 تومان

ست ابزار TS027

ست ابزار 

قیمت: 81,500 تومان

ست ابزار TS028

ست ابزار 

قیمت: 87,000 تومان

ست ابزار TS029

ست ابزار 

قیمت: 168,000 تومان

ست ابزار TS030

ست ابزار 

قیمت: 93,600 تومان

ست ابزار TS132

ست ابزار 

قیمت: 164,000 تومان

ست ابزار604218

ست ابزار که شامل انبردست همه کاره - چراغ قوه و دوربین میباشد

قیمت: 125,000 تومان

ست ابزار604221

ست ابزار که شامل انبردست همه کاره - چراغ قوه و متر میباشد

قیمت: 108,900 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - A1

پاور بانک تبلیغاتی
2600 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 1 آمپر

 
قیمت: 29,400 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - NB1

پاور بانک تبلیغاتی
4000 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر

قیمت: 54,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - S7

پاور بانک تبلیغاتی

5000 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر
قیمت: 58,800 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - S6

پاور بانک تبلیغاتی
5000 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر

قیمت: 64,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - 146

پاور بانک تبلیغاتی 10000 آمپر

قیمت: 90,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - J2

پاور بانک تبلیغاتی

7800 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر
قیمت: 94,500 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - NB6

پاور بانک تبلیغاتی

8000 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر
 
قیمت: 105,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - K3

پاور بانک تبلیغاتی

8000 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر
قیمت: 112,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - NB2

پاور بانک تبلیغاتی
10400 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر

 
قیمت: 112,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - 134

پاور بانک تبلیغاتی 10000 آمپر

قیمت: 115,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - K1

پاور بانک تبلیغاتی
15600 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 1 آمپر

قیمت: 127,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - 201

پاور بانک تبلیغاتی 20000 آمپر

قیمت: 135,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - NB3

پاور بانک تبلیغاتی

18200 میلی آمپر با خروجی 5 ولت و 2.1 آمپر
 
قیمت: 136,000 تومان

پاور بانک تبلیغاتی - U8

پاور بانک تبلیغاتی

20800 میلی آمپر با خروجی 8 ولت و 2 آمپر
 
قیمت: 149,000 تومان