خودکار تبلیغاتی

مرتب سازی محصولات بر اساس قیمت (از قیمت پایین به بالا | از قیمت بالا به پایین)

اسپیکر B16

اسپیکر 

قیمت: 49,600 تومان

اسپیکر BND 500

اسپیکر 

قیمت: 85,900 تومان

اسپیکر BND 501

اسپیکر 

قیمت: 85,900 تومان

اسپیکر SV099

اسپیکر و رادیو

قیمت: 126,500 تومان

اسپیکر SVA10

اسپیکر 

قیمت: 66,000 تومان

بخور رومیزی CJ613

بخور رومیزی 

قیمت: 53,900 تومان

بخور فندکی CZ2001

بخور فندکی 

قیمت: 49,600 تومان

ترازو TM212

ترازو 

قیمت: 24,800 تومان

تقویم چوبی رومیزی ws50

تقویم چوبی رومیزی

تقویم چوبی رومیزی ws60

تقویم چوبی رومیزی

جاسکه ای رومیزی L005

جاسکه ای رومیزی

قیمت: 4,740 تومان

جاسکه ای رومیزی L006

جاسکه ای رومیزی 

قیمت: 7,260 تومان

جاکارتی CH40

جاکارتی 

قیمت: 2,980 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - DM0014

جاکارتی تبلیغاتی -  DM0014

قیمت: 13,200 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - LH0030

جاکارتی تبلیغاتی -  LH0030

قیمت: 14,300 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - WB003

جاکارتی تبلیغاتی -  WB003 

قیمت: 12,000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - WB0032-2

جاکارتی تبلیغاتی -  WB0032-2

قیمت: 13,200 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - WB0370-1

جاکارتی تبلیغاتی -  WB0370-1

قیمت: 14,300 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6120

جاکارتی تبلیغاتی - 6120

قیمت: 7,500 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6121

جاکارتی تبلیغاتی - 6121

قیمت: 7,500 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6122

جاکارتی تبلیغاتی - 6122

قیمت: 7,200 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6123

جاکارتی تبلیغاتی - 6123

قیمت: 7,500 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6124

جاکارتی تبلیغاتی - 6124

قیمت: 7,000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6125

جاکارتی تبلیغاتی - 6125

قیمت: 7,000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6126

جاکارتی تبلیغاتی - 6126

قیمت: 7,000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6127

جاکارتی تبلیغاتی - 6127

قیمت: 7,000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - 6128

جاکارتی تبلیغاتی - 6128

قیمت: 7,000 تومان

جاکارتی تبلیغاتی - WB0370

جاکارتی تبلیغاتی - WB0370

قیمت: 14,300 تومان

خودکار تبلیغاتی - 102

خودکار تبلیغاتی - 102
خودکار فلزی - لیزر - تست اسکناس - آنتن آموزش

قیمت: 8,500 تومان

خودکار تبلیغاتی - 103

خودکار تبلیغاتی - 103
خودکار تبلیغاتی -لیزر - تست اسکناس - خودکار بی رنگ 

قیمت: 8,500 تومان

خودکار تبلیغاتی - 104

خودکار تبلیغاتی - 104
خودکار تبلیغاتی -لیزر - تست اسکناس - خودکار بی رنگ  - چراغ مطالعه

 

 

قیمت: 8,500 تومان

خودکار رومیزی - L003

کد محصول: L003
خودکار رومیزی تبلیغاتی پلاستیکی

قیمت: 1,930 تومان

خودکار رومیزی - R141

کد محصول: R414
خودکار رومیزی تبلیغاتی آهنربایی با جعبه وقابلیت چاپ

قیمت: 6,000 تومان

خودکار و تستر PU40

خودکار و تستر 

قیمت: 25,400 تومان

خودکار و جاکلیدی PK 20

خودکار و جاکلیدی همراه جعبه

قیمت: 12,700 تومان

خودکار و فلش PU10

خودکار و فلش  همراه جعبه

قیمت: 39,700 تومان

خودکار و فلش PU30

خودکار و فلش همراه جعبه

قیمت: 39,700 تومان

دفترچه و خودکار NB23

دفترچه و خودکار لوتوس

قیمت: 12,000 تومان

دفترچه و خودکار NB22

دفترچه و خودکار به همراه جعبه

قیمت: 18,500 تومان

ست ابزار 604216

ست ابزار که شامل انبردست همه کاره - چراغ قوه و خودکار میباشد

قیمت: 98,000 تومان

ست ابزار TM214

ست ابزار 

قیمت: 69,600 تومان

ست ابزار TS022

ست ابزار 

قیمت: 85,900 تومان

ست ابزار TS027

ست ابزار 

قیمت: 81,500 تومان

ست ابزار TS028

ست ابزار 

قیمت: 87,000 تومان

ست ابزار TS029

ست ابزار 

قیمت: 168,000 تومان

ست ابزار TS030

ست ابزار 

قیمت: 93,600 تومان

ست ابزار TS132

ست ابزار 

قیمت: 164,000 تومان

ست ابزار604218

ست ابزار که شامل انبردست همه کاره - چراغ قوه و دوربین میباشد

قیمت: 125,000 تومان

ست ابزار604221

ست ابزار که شامل انبردست همه کاره - چراغ قوه و متر میباشد

قیمت: 108,900 تومان

ست ابزارو چراغ قوه TM216

ست ابزارو چراغ قوه 

قیمت: 57,600 تومان

ست تبلیغاتی آینه - 162

ست تبلیغاتی آینه - 162
آینه تبلیغاتی و خودکار تبلیغاتی

قیمت: 12,000 تومان

ست تبلیغاتی آینه - 163

ست تبلیغاتی آینه - 163
آینه تبلیغاتی و خودکار تبلیغاتی

قیمت: 12,000 تومان

ست تبلیغاتی pk 20

سست تبلیغاتی که شامل خودکار و جاکلیدی میباشد به همراه جعبه

قیمت: 12,700 تومان

ست تبلیغاتی pk 24

ست تبلیغاتی که شامل خودکار و جاکلیدی به همراه جعبه میباشد

قیمت: 16,000 تومان

ست تبلیغاتی SB922

ست تبلیغاتی که شامل اسپیکر و فلش میباشد

قیمت: 148,600 تومان

ست تبلیغاتی SB924

ست تبلیغاتی که شامل اسپیکر-فلش و شارژر میباشد

قیمت: 159,600 تومان

ست تبلیغاتی SB926

ست تبلیغاتی که شامل اسپیکر-پاوربانک و شارژر میباشد

قیمت: 159,600 تومان

ست تبلیغاتی SB928

ست تبلیغاتی که شامل اسپیکر-پاور بانک و شارژر میباشد

قیمت: 151,900 تومان

ست تبلیغاتی SB930

ست تبلیغاتی که شامل اسپیکر-بخور و شارژر میباشد

قیمت: 166,200 تومان

ست تبلیغاتی SET A

ست تبلیغاتی که شامل خودکار - فلش و جای کارت ویزیت میباشد

قیمت: 57,200 تومان

ست تبلیغاتی SET B

ست تبلیغاتی که شامل خودکار -روان نویس و جای کارت ویزیت میباشد

قیمت: 51,800 تومان

ست تبلیغاتی SET C

ست تبلیغاتی که شامل خودکار -فلش  و جاکارتی میباشد همراه جعبه

قیمت: 62,700 تومان

ست تبلیغاتی SET D

ست تبلیغاتی که شامل خودکار -فلش  و جاکارتی میباشد همراه جعبه

قیمت: 62,700 تومان

ست تبلیغاتی SET E

ست تبلیغاتی که شامل خودکار -روان نویس و جاکارتی میباشد همراه جعبه

قیمت: 43,000 تومان

ست تبلیغاتی SET F

ست تبلیغاتی که شامل خودکار -جاکلیدی و جاکارتی میباشد همراه جعبه

قیمت: 39,700 تومان

ست تبلیغاتی SET G

ست تبلیغاتی که شامل خودکار - دفترچه و  آیینه میباشد همراه جعبه

قیمت: 33,000 تومان

ست تبلیغاتی SET H

ست تبلیغاتی که شامل جاکلیدی و جاکارتی میباشد همراه جعبه

قیمت: 31,900 تومان

ست تبلیغاتی SET K

ست تبلیغاتی که شامل خودکار - جاکلیدی و جاکارتی میباشد همراه جعبه

قیمت: 41,900 تومان

ست تبلیغاتی TEP 114

ست تبلیغاتی که شامل پاور بانک و اسپیکر میباشد

قیمت: 159,600 تومان

ست رومیزی 3300

ست رومیزی که شامل خودکار و ساعت و جای یادداشت و گیره میباشد

ست رومیزی 4700

ست رومیزی که شامل خودکار و ساعت و جای یادداشت و گیره میباشد

ست رومیزی MK144

ست رومیزی 

ست رومیزی MK148

ست رومیزی 

ست رومیزی MK149

ست رومیزی 

ست رومیزی MK155

ست رومیزی 

ست رومیزی MK27

ست رومیزی 

ست رومیزی MK47

ست رومیزی 

ست رومیزی ws40

ست رومیزی چوبی

ست رومیزی ws70

ست رومیزی چوبی

ست واکس - H1303

ست واکس مسافرتی شامل دو عدد فرچه - واکس مشکی و براق به همراه یک دستمال 

قیمت: 54,000 تومان

ست واکس - H701

ست واکس مسافرتی شامل دو عدد فرچه - واکس مشکی و براق به همراه یک دستمال 

قیمت: 39,000 تومان

شارژر فندکی BND 401

شارژر فندکی 

قیمت: 25,900 تومان

شارژر فندکی BND 402

شارژر فندکی 

قیمت: 25,900 تومان

شارژر فندکی TEP202

شارژر فندکی 

قیمت: 21,500 تومان

فولدر و خودکار B019

فولدر و خودکار تبلیغاتی با برند سناتور آلمان

قیمت: 98,000 تومان

نگه دارنده موبایل BND 400

نگه دارنده موبایل 

قیمت: 20,400 تومان

پوزیت مقوایی 121

پوزیت مقوایی

قیمت: 13,100 تومان

چراغ مطالعه LED 811

چراغ مطالعه LED

قیمت: 51,700 تومان

Dolce Vita

کد محصول : Dolce Vita
- هر قلم دارای شماره منحصر به فرد میباشد.
- بدنه قلم از سلولوید (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صیقل داده شده است.
-حلقه میانی و سمبل دلتا در مقطع بالایی قلم از جنس نقره استرلینگ ساخته شده و توسط استاد کاران ماهر ایتالیایی قلم کاری شده است.
- گیره و سایر قطعات فلزی با فلزی رودیوم آبکاری شده است.
این قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط می باشد.

قیمت: 1,200,000 تومان

Dolce Vita

کد محصول : Dolce Vita
- هر قلم دارای شماره منحصر به فرد میباشد.
-این قلم الهام گرفته از رنگ غروب آفتاب مدیترانه و به معنای زندگی شیرین است.
- بدنه قلم از سلولوید (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صیقل داده شده است.
-حلقه میانی و سمبل دلتا در مقطع بالایی قلم از جنس نقره استرلینگ ساخته شده و توسط استاد کاران ماهر ایتالیایی قلم کاری شده است.
- گیره و سایر قطعات فلزی با فلزی رودیوم آبکاری شده است.
این قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط می باشد.

قیمت: 1,320,000 تومان

Dolce Vita

کد محصول : Dolce Vita
- هر قلم دارای شمار منحصر به فرد م باشد.
-این قلم الهام گرفته از رنگ غروب آفتاب مدیترانه و به معنای زندگی شیرین است.
- بدنه قلم از سلولوید (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صیقل داده شده است.
-حلقه میانی و سمبل دلتا در مقطع بالایی قلم از جنس نقره استرلینگ ساخته شده و توسط استاد کاران ماهر ایتالیایی قلم کاری شده است.
- گیره و سایر قطعات فلزی با فلزی رودیوم آبکاری شده است.
این قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط می باشد.
 

قیمت: 1,680,000 تومان

ست تبلیغاتی - PK20

ست تبلیغاتی - PK20
ست تبلیغاتی شامل خودکار و جاکلیدی

قیمت: 11,500 تومان

شیفر - Sheaffer Centennial Gold

کد محصول: Sheaffer Centennial Gold

قلم كلكسيونى صد سالگى طلا
-تعداد اين قلم در گستره جهانى تنها 45 عدد خودنويس
مى باشدكه بيانگر سن والتر شيفر در زمان تاسيس كارخانه
شيفر است.
- تك تك قلم ها شماره مخصوص به خود را داشته كه در
مقطع انتهايى قلم حك شده است.
- بدنه قلم از طلاى ناب 18 عيار ساخته شده است كه
منقوش به تصاوير والتر شيفر و جانشين ايشان كريگ شيفر
به همراه اولين كارخانه شيفر در فورت ماديسون مى باشد.
مى Inlaid Nib - نوك خودنويس، نوك انحصارى شيفر
باشد كه از طلاى 18 عيار ساخته شده است.
- به جاى نقطه سفيد هميشگى شيفر از الماس بر روى گيره
استفاده شده است.
- هر يك از قلم ها منقوش به نشان تاييديه خلوص طلا از
لندن مى باشد. 
- اين قلم در جعبه نفيس چوبى قفل دار بسته بندى شده
است. داخل جعبه علاوه بر قلم، شناسنامه قلم، كتابچه ياد
بود صد سالگى ، كيف چرمى محافظ قلم و نيز شيشه و
كپسول جوهر موجود مى باشد.
- اين قلم داراى سه سال گارانتى محدود شيفر است.

شیفر - Sheaffer Centennial Silver

کد محصول :Sheaffer Centennial Silver

کد محصول :Sheaffer Centennial Silver

قلم كلكسيونى صد سالگى نقره
-تعداد اين قلم در گستره جهانى 516 عدد خودنويس مى
باشدكه بيانگر تاريخ تولد خودنويس شيفر در روز 16 ماه 5
است.
- تك تك قلم ها شماره مخصوص به خود را داشته كه در
مقطع انتهايى قلم حك شده است.
- بدنه قلم از نقره استرلينگ ساخته شده است كه منقوش
به تصاوير والتر شيفر و جانشين ايشان كريگ شيفر به همراه
اولين كارخانه شيفر در فورت ماديسون مى باشد.
مى Inlaid Nib - نوك خودنويس، نوك انحصارى شيفر
باشد كه از طلاى 18 عيار ساخته شده است و با پالاديوم
روكش شده است.
- هر يك از قلم ها منقوش به نشان تاييديه خلوص نقره از
لندن مى باشد. 
- اين قلم در جعبه نفيس چوبى بسته بندى شده است.
داخل جعبه علاوه بر قلم، شناسنامه قلم، كتابچه ياد بود صد
سالگى ، كيف چرمى محافظ قلم و نيز شيشه و كپسول
جوهر موجود مى باشد.
- اين قلم داراى سه سال گارانتى محدود شيفر است.

پیرکاردین - The One

کد محصول: The One
خودنویس تبلیغاتی مارک پیرکاردین

 خودنويس THE ONE آخرين پديده و دستاورد پيركاردن در
است كه La Loire سال 2014 و الهام گرفته از عظمت قلعه
بدست استاد كاران ماهر تهيه شده است. كيفيت فوق العاده اين
قلم را تنها با در دست گرفتن و نوشتن درك خواهيد كرد.
قیمت: 400,000 تومان

یوروپن - KHAYYAM

کد محصول: KHAYYAM

Limited Edition
خودنويس و روان نويس
و كتاب رباعيات خيام
پديده بى نظير سال 2014
از محصولات يوروپن
مجموعه روان نويس و خودنويس در جعبه نفيس چوبى همراه با كتاب رباعيات خيام
ترجمه شده به 5 زبان زنده دنيا.در اين مجموعه بدنه قلم ها با طلاى ناب، 1 ميكرون
آبكارى شده و نوك خودنويس از طلاى 14 عيار ساخته شده است. كتاب رباعيات
نيز داراى جلد ساخته شده از چرم طبيعى است كه به زيبايى اين مجموعه مى
افزايد. اين مجموعه تنها به تعداد 427 ست به نشانه سال تولد حكيم عمر خيام (
سال 427 خورشيدى ) توليد شده و داراى شماره سريال و سند مالكيت است. با
مراجعه به سايت يوروپن و ثبت شماره سريال قلم و مشخصات خريدار، سند
مالكيت قلم مستقيماً براى ايشان ارسال خواهد شد.
Khayyam Gold
قیمت: 4,600,000 تومان

Dolce Vita Fusion Soiree

کد محصول: Dolce Vita Fusion Soiree

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل داده شده است.
- حلقه ميانى قلم از جنس نقره ساخته شده و توسط استاد كاران ماهر ايتاليايى قلم كارى شده است.
- گيره و ساير قطعات فلزى با فلز روديوم آبكارى شده است.
- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.
قیمت: 1,200,000 تومان

شیفر - LEGACY

کد محصول: LEGACY
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار نیمه کروم براق گیره طلایی با نوک طلا 18 عیار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 1,100,000 تومان

پیرکاردین - MARSHAL

کد محصول: MARSHAL
جفتی تبلغاتی شامل خودنویس و خودکار مارک پیرکاردین قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 188,000 تومان

Cuban With Base

نسل جدید قلم

خودکاری که جوهر ندارد

مدادی که هیچ وقت تمام نمی شود

نوک قلم که به نام Ethergraph به دنیا معرفی گردیده، ویژگی منحصر به فرد قلم محسوب می شود که توسط شرکت Napkin و با علم نوین نانو تکنولوژی اختراع و تولید می شود. این قلم اثری همچون مداد روی کاغذ دارد و قرن ها می توان با این قلم نوشت.

این ابتکار نوین با طراحی شرکت Pininfarina که طراح مشهور ترین خودرو های اسپرت دنیاست به بازار عرضه گردیده. بدنه قلم دست ساز و توسط استاد کاران ایتالیایی ساخته شده است.

قیمت: 260,000 تومان

Forever Romeo & Giulietta

کد محصول: Forever Romeo & Giulietta

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و
صيقل داده شده است.
- در قسمت بالاى قلم مخزنى وجود دارد كه محتوى 2 قلب در
هم تنيده به عنوان سمبل عشق است.
- روى حلقه ميانى بخش هايى از داستان عاشقانه رومئو ژوليت
به زبان لاتين با ظرافت منحصر به فردى نقش بسته است.
- در قلم مشكى قطعات با فلز روديوم آبكارى شده است.
- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.
قیمت: 1,140,000 تومان

ایپلمات - TORNADO

TORNADO
خودنویس ایپلمات با بدنه روکش طلا

قیمت: 660,000 تومان

خودکار تبلیغاتی اختصاصی

خودکار تبلیغاتی اختصاصی
طراحی لوگو شما بعنوان گیره خودکار بصورت اختصاصی
 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

خودکار رومیزی اختصاصی

خودکار رومیزی اختصاصی

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

ست تبلیغاتی - P104

ست تبلیغاتی - P104
ست تبلیغاتی خودکار جاکلیدی جاکارتی

قیمت: 26,400 تومان

شیفر - SAGARIS

کد محصول: SAGARIS
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی
 

قیمت: 180,000 تومان

شیفر - SAGARIS

کد محصول: SAGARIS
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی
 

قیمت: 120,000 تومان

شیفر - SAGARIS

کد محصول: SAGARIS
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی
 

قیمت: 240,000 تومان

شیفر - SAGARIS

کد محصول: SAGARIS
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی
 

قیمت: 140,000 تومان

پیرکاردین - MARSHAL

کد محصول: MARSHAL
جفتی تبلیغاتی پیرکردین به همراه جعبه قابل عرضه بصورت تکی و جفتی

قیمت: 130,000 تومان

کراس - TOWNSEND

کد محصول: TOWNSEND
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار تبلیغاتی با مارک کراس
 

قیمت: 480,000 تومان

کراس - TOWNSEND

کد محصول: TOWNSEND
خودنویس تبلیغاتی با مارک کراس
بدنه کروم و قطعات روکش طلای 23 عیار

قیمت: 550,000 تومان

کراس - TOWNSEND

کد محصول: TOWNSEND
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار تبلیغاتی با مارک کراس
بدنه مشکی وقطعات روکش طلای 23 عیار

قیمت: 550,000 تومان

Boutonniere

-نوک قلم از آلیاژ Ethergraf
-بدنه قلم دست ساز و ساخت ایتالیا 
-این قلم توسط Pininfarina به گونه ای طراحی شده که مثل دکمه قابلیت نصب بر روی لباس را دارد تا یک قلم همیشه در دسترس باشد و هم زیوری برای لباس
- رنگ طلایی - روکش طلا به ضخامت 3 میکرون
- رنگ نقره ای - روکش پالادیوم به ضخامت 3 میکرون

قیمت: 350,000 تومان

ایپلمات - ASTON

ASTON
روان نویس ایپلمات استیل قطعات رزگلد

قیمت: 540,000 تومان

خودکار تبلیغاتی - K2000

کد محصول: K2000 
خودکار تبلیغاتی پلاستیکی
 

قیمت: 520 تومان

خودکار پلاستیکی - K73

خودکار پلاستیکی با مغزی ژله ای

قیمت: 465 تومان

شیفر - FRRARI 300

کد محصول: FRRARI 300
-خودکار و خودنویس تحت لیسانس فراری و توسط شیفر تولید گردیده است.
-رنگ بدنه Rosso Carsa (رنگ انحصاری فراری) می باشد.
-گیره قلم ها مزین به نشان فراری (اسب رقصان) و نطقه سفید سفید شیفر می باشد.
- هر قلم داخل جعبه خصوص همرنگ قلم بسته بندی گردیده است.

قیمت: 140,000 تومان

پیرکاردین - MARSHAL

کد محصول: MARSHAL
جفتی تبلیغاتی پیرکردین به همراه جعبه

قیمت: 118,000 تومان

کراس - CENTURY II

کد محصول:  CENTURY II
خودنویس و خودکار تبلیغاتی با برند کراس
مشکی مات ، قطعات و نوک روکش طلای 23 عیار

قیمت: 350,000 تومان

کراس - CENTURY II

کد محصول: CENTURY II
سه تایی تبلیغاتی شامل خودنویس ، خودکار و روان نویس با مارک کراس قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
نوک خودنوی از طلای ناب 18عیار ، بدنه قلم روکش با طلای 10 عیار

قیمت: 800,000 تومان

کراس - CENTURY II

کد محصول: CENTURY II
خودنویس و خودکار  با مارک کراس
بدنه کروم، قطعات و روکش طلای 23 عیار

قیمت: 350,000 تومان

کراس - CENTURY II

کد محصول: CENTURY II
خودنویس ، روان نویس و خودکار تبلیغاتی با برند کراس
کروم براق

قیمت: 250,000 تومان

خودکار تبلیغاتی - KiaPen

کد محصول: KiaPen
خودکار تبلیغاتی پلاستیکی
 

قیمت: 570 تومان

خودکار پلاستیکی - K73

خودکار پلاستیکی با مغزی ژله ای

قیمت: 525 تومان

شیفر - 300

کد محصول: 300
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 140,000 تومان

شیفر - 300

کد محصول: 300
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 140,000 تومان

شیفر - 300

کد محصول: 300
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 110,000 تومان

PRETIOSA

کد محصول: PRETIOSA

 - نوك قلم از آلياژ Ethergraf
- بدنه قلم دست ساز و ساخت ايتاليا
 - طراحى بدنه توسط Pininfarina  بصورت ارگونوميك و متناسب با فرم دست
- بدنه قلم از جنس آلومينيوم همراه با خراش هايى كه توسط استادكاران ماهر بر روى قلم داده شده است.
قیمت: 260,000 تومان

Primina

کد محصول: Primina

- نوك قلم از آلياژ Ethergraf 
- بدنه قلم دست ساز و ساخت ايتاليا
 - طراحى بدنه توسط Pininfarina  بصورت ارگونوميك و متناسب با فرم دست 
قیمت: 150,000 تومان

پیرکاردین - NEPTUN

کد محصول: NEPTUN
جفتی تبلیغاتی با برند پیرکاردین

قیمت: 165,000 تومان

WE17

کد محصول: WE

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل
داده شده است.
- حلقه ميانى قلم از جنس نقره استرلينگ و با دست استادكاران ماهر
ايتاليايى قلم كارى شده است.
- داخل گيره قلم سمبل شانس ايتاليايى ( شاخ گاو ) پنهان شده است.
- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.
 
قیمت: 1,320,000 تومان

ایپلمات - Wood

کد محصول:  Wood
خودنویس تبلیغاتی با برند ایپلمات

قیمت: 115,000 تومان

خودکار تبلیغاتی - P251

کد محصول: P251
خودکار تبلیغاتی فلزی با برند پرتوک با جعبه

قیمت: 7,200 تومان

خودکار پلاستیکی - 528

خودکار پلاستیکی 

قیمت: 630 تومان

خودکار پلاستیکی - 529

خودکار پلاستیکی 

قیمت: 630 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 240,000 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی
 

قیمت: 280,000 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر
 

قیمت: 240,000 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر
 

قیمت: 170,000 تومان

پیرکاردین - NEPTUN

کد محصول: NEPTUN
جفتی تبلیغاتی با برند پیرکاردین

قیمت: 142,000 تومان

کراس - ATX

کد محصول: ATX
خودنویس ، روان نویس و خودکار کراس 

قیمت: 260,000 تومان

یوروپن - KHAYYAM

کد محصول: KHAYYAM

Limited Edition
خودنويس و روان نويس
و كتاب رباعيات خيام
پديده بى نظير سال 2014
از محصولات يوروپن
مجموعه روان نويس و خودنويس در جعبه نفيس چوبى همراه با كتاب رباعيات خيام
ترجمه شده به 5 زبان زنده دنيا.در اين مجموعه بدنه قلم ها با طلاى ناب، 1 ميكرون
آبكارى شده و نوك خودنويس از طلاى 14 عيار ساخته شده است. كتاب رباعيات
نيز داراى جلد ساخته شده از چرم طبيعى است كه به زيبايى اين مجموعه مى
افزايد. اين مجموعه تنها به تعداد 427 ست به نشانه سال تولد حكيم عمر خيام (
سال 427 خورشيدى ) توليد شده و داراى شماره سريال و سند مالكيت است. با
مراجعه به سايت يوروپن و ثبت شماره سريال قلم و مشخصات خريدار، سند
مالكيت قلم مستقيماً براى ايشان ارسال خواهد شد.
Khayyam Gold
قیمت: 3,840,000 تومان

WE SMORFIA

کد محصول: WE

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل
داده شده است.
- حلقه ميانى قلم از جنس نقره استرلينگ و با دست استادكاران ماهر
ايتاليايى قلم كارى شده است.
- داخل گيره قلم سمبل شانس ايتاليايى ( شاخ گاو ) پنهان شده است.
- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.
قیمت: 1,320,000 تومان

LEX

کد محصول : LEX

- هر قلم داراى شماره منحصر به فرد مى باشد.
- بدنه قلم از سلولويد (صمغ درخت) ساخته و با دست تراش و صيقل داده شده است.
- حلقه ميانى قلم از جنس نقره و با دست استادكاران ماهر ايتاليايى قلم كارى شده است.
- گيره مزين به نشان قانون و با فلز روديوم آبكارى شده است.
- اين قلم داراى گارانتى مادام العمر مشروط مى باشد.
قیمت: 1,380,000 تومان

ایپلمات - LOBBY

LOBBY
خودکار تبلیغاتی ایپلمات

قیمت: 90,000 تومان

شیفر - mini PRELUDE

کد محصول: mini PRELUDE
خودکار کوتاه تبلیغاتی با مارک شیفر

قیمت: 110,000 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

قیمت: 240,000 تومان

شیفر - PRELUDE

کد محصول: PRELUDE
خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

قیمت: 105,000 تومان