قلم شیفر (SHEAFFER)

Sheaffer Pen Corporation (ʃeɪfɜː) is a manufacturer of writing instruments, particularly luxury fountain pens. The company was founded by Walter A. Sheaffer in Fort Madison, Iowa, and incorporated in 1913 [3] to exploit his invention of a lever-filling fountain pen. The brand was sold by French parent company Bic to A. T. Cross Company in August, 2014.


قلم های تبلیغاتی شیفر SHEAFFER این مجموعه شامل خودکار شیفر و روان نویس شیفر و خودنویس شیفر تبلیغاتی می باشد که قابل عرضه بصورت تکی و جفتی می باشد

 

مرتب سازی محصولات بر اساس قیمت (از قیمت پایین به بالا | از قیمت بالا به پایین)
شیفر - Sheaffer Centennial Gold
کد محصول: Sheaffer Centennial Gold قلم كلكسيونى صد سالگى طلا -تعداد اين قلم در گستره جهانى تنها 45 عدد خودنويس مى باشدكه بيانگر سن والتر شيفر در زمان تاسيس كارخانه شيفر است. - تك تك قلم ها شماره مخصوص به خود را داشته كه در مقطع انتهايى قلم حك شده است. - بدنه قلم از طلاى ناب 18 عيار ساخته شده است كه منقوش به تصاوير والتر شيفر و جانشين ايشان كريگ شيفر به همراه اولين كارخانه شيفر در فورت ماديسون مى باشد. مى Inlaid Nib - نوك خودنويس، نوك انحصارى شيفر باشد كه از طلاى 18 عيار ساخته شده است. - به جاى نقطه سفيد هميشگى شيفر از الماس بر روى گيره استفاده شده است. - هر يك از قلم ها منقوش به نشان تاييديه خلوص طلا از لندن مى باشد.  - اين قلم در جعبه نفيس چوبى قفل دار بسته بندى شده است. داخل جعبه علاوه بر قلم، شناسنامه قلم، كتابچه ياد بود صد سالگى ، كيف چرمى محافظ قلم و نيز شيشه و كپسول جوهر موجود مى باشد. - اين قلم داراى سه سال گارانتى محدود شيفر است.
شیفر - Sheaffer Centennial Silver
کد محصول :Sheaffer Centennial Silver کد محصول :Sheaffer Centennial Silver قلم كلكسيونى صد سالگى نقره -تعداد اين قلم در گستره جهانى 516 عدد خودنويس مى باشدكه بيانگر تاريخ تولد خودنويس شيفر در روز 16 ماه 5 است. - تك تك قلم ها شماره مخصوص به خود را داشته كه در مقطع انتهايى قلم حك شده است. - بدنه قلم از نقره استرلينگ ساخته شده است كه منقوش به تصاوير والتر شيفر و جانشين ايشان كريگ شيفر به همراه اولين كارخانه شيفر در فورت ماديسون مى باشد. مى Inlaid Nib - نوك خودنويس، نوك انحصارى شيفر باشد كه از طلاى 18 عيار ساخته شده است و با پالاديوم روكش شده است. - هر يك از قلم ها منقوش به نشان تاييديه خلوص نقره از لندن مى باشد.  - اين قلم در جعبه نفيس چوبى بسته بندى شده است. داخل جعبه علاوه بر قلم، شناسنامه قلم، كتابچه ياد بود صد سالگى ، كيف چرمى محافظ قلم و نيز شيشه و كپسول جوهر موجود مى باشد. - اين قلم داراى سه سال گارانتى محدود شيفر است.
شیفر - LEGACY
کد محصول: LEGACY جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار نیمه کروم براق گیره طلایی با نوک طلا 18 عیار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی  

شیفر - LEGACY

1,100,000 تومان
شیفر - SAGARIS
کد محصول: SAGARIS جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی  

شیفر - SAGARIS

180,000 تومان
شیفر - SAGARIS
کد محصول: SAGARIS جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی  

شیفر - SAGARIS

120,000 تومان
شیفر - SAGARIS
کد محصول: SAGARIS جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی  

شیفر - SAGARIS

240,000 تومان
شیفر - SAGARIS
کد محصول: SAGARIS جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت تکی و جفتی  

شیفر - SAGARIS

140,000 تومان
شیفر - FRRARI 300
کد محصول: FRRARI 300 -خودکار و خودنویس تحت لیسانس فراری و توسط شیفر تولید گردیده است. -رنگ بدنه Rosso Carsa (رنگ انحصاری فراری) می باشد. -گیره قلم ها مزین به نشان فراری (اسب رقصان) و نطقه سفید سفید شیفر می باشد. - هر قلم داخل جعبه خصوص همرنگ قلم بسته بندی گردیده است.

شیفر - FRRARI 300

140,000 تومان
شیفر - 300
کد محصول: 300 جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی  

شیفر - 300

140,000 تومان
شیفر - 300
کد محصول: 300 جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی  

شیفر - 300

140,000 تومان
شیفر - 300
کد محصول: 300 جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی  

شیفر - 300

110,000 تومان
شیفر - PRELUDE
کد محصول: PRELUDE جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی  

شیفر - PRELUDE

240,000 تومان
شیفر - PRELUDE
کد محصول: PRELUDE جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی  

شیفر - PRELUDE

280,000 تومان
شیفر - PRELUDE
کد محصول: PRELUDE جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر  

شیفر - PRELUDE

240,000 تومان
شیفر - PRELUDE
کد محصول: PRELUDE جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر  

شیفر - PRELUDE

170,000 تومان
شیفر - mini PRELUDE
کد محصول: mini PRELUDE خودکار کوتاه تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - mini PRELUDE

110,000 تومان
شیفر - PRELUDE
کد محصول: PRELUDE خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - PRELUDE

240,000 تومان
شیفر - PRELUDE
کد محصول: PRELUDE خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - PRELUDE

105,000 تومان
شیفر - 100
کد محصول: 100 جفتی تبلیغاتی شامل خودنویس و خودکار با مارک شیفر قابل عرضه بصورت جفتی و تکی  

شیفر - 100

110,000 تومان
شیفر - INTENSITY
کد محصول: INTENSITY جفتی تبلیغاتی شیفر به همراه جعبه  

شیفر - INTENSITY

140,000 تومان
شیفر - SENTINEL
کد محصول: SENTINEL خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - SENTINEL

66,000 تومان
شیفر - SENTINEL
کد محصول: SENTINEL خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - SENTINEL

48,000 تومان
شیفر - SENTINEL
کد محصول: SENTINEL خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - SENTINEL

48,000 تومان
شیفر - SENTINEL
کد محصول: SENTINEL خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - SENTINEL

36,000 تومان
شیفر - Stylus
کد محصول: Stylus خودکار درب دار دارای تاچ در انتهای قلم جهت استفاده روی گوشی ها و تبلت ها

شیفر - Stylus

130,000 تومان
شیفر - POP
کد محصول: POP خودنویس تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - POP

84,000 تومان
شیفر - VFM
کد محصول: VFM خودکار تبلیغاتی با مارک شیفر

شیفر - VFM

42,000 تومان